Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

XML Request-Reply Bridge : Configuring the Enrich Stage for the Request Message

Updated: November 21, 2013

Configuring the Enrich stage for an XML Request-Reply Bridge is identical to configuring the Enrich stage for an XML One-Way Bridge. For instructions on how to configure an Enrich stage for an XML One-Way Bridge, see XML One-Way Bridge : Configuring the Enrich Stage for the Request Message.

The Enrich stage also provides two properties, the On Enter Inspector and On Exit Inspector. These properties are used to include custom code as part of the bridge processing. For more information on how to specify values for these properties, see How to Include Custom Code in Bridges.

See Also

Vis:
© 2014 Microsoft