Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.
Dette emnet er ennå ikke vurdert - Vurder dette emnet

PowerShell Best Practices - BizTalk Adapter Service

Updated: November 21, 2013

BizTalk Adapter Service PowerShell Best Practices

 

Case sensitivity

PowerShell commands are not case-sensitive. As a result, focus on the correct syntax and spelling.

Cmdlet Parameter Shortcuts

By default, PowerShell allows any unique prefix for the cmdlet parameters. For example, -f, -fo and -for can all be used as a shortcut for the -ForceDelete parameter.

Install Runtime & Tools

Install on the same server. This option allows you to manage the BizTalk Adapter Service components in the cloud and use the PowerShell cmdlets (command-lets) on a central server.

The Developer portion of the Setup should be installed on a separate computer. The goal is to separate the development tasks from the runtime tasks.

get-help cmdletName -full

Use -full to get detailed information on the cmdlet, including examples and a description of each parameter.

about_ topics

The PowerShell about_ help topics are available in text format at C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\en-US.

See Also

© 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.
Vurderte du dette som nyttig?
(1500 tegn igjen)
Takk for tilbakemeldingen

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft. Med enerett.