Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

Overview of Service Bus Messaging Patterns

Updated: April 23, 2014

This section contains information about the different types of messaging patterns supported by Microsoft Azure Service Bus.

In This Section

Relayed and Brokered Messaging
Describes “brokered” messaging and how it differs from the relayed messaging pattern.

Service Bus Queues, Topics, and Subscriptions
Describes queues, topics/subscriptions, rules, and filtering features in Service Bus.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft