Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DataCacheStoreException Constructor (SerializationInfo, StreamingContext)

This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Creates a new instance of the DataCacheStoreException class.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

protected DataCacheStoreException(
	SerializationInfo info,
	StreamingContext context
)

This type of exception should be used within a read-through or write-behind provider. For more information, see Creating a Read-Through / Write-Behind Provider (Windows Server AppFabric v1.1).

Applies only to Microsoft AppFabric 1.1 for Windows Server.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft