Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

BrokeredMessage.DeadLetter Method

Moves the message to the dead letter queue.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public void DeadLetter()

ExceptionCondition
ObjectDisposedException

Thrown when the message is in disposed state or the receiver with which the message was received is in disposed state.

InvalidOperationException

Thrown when invoked on a message that has not been received from the message server or invoked on a message that has not been received in peek-lock mode.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft