Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.
Dette emnet er ennå ikke vurdert - Vurder dette emnet

RuleGroup

Published: April 7, 2011

Updated: February 21, 2014

Applies To: Windows Azure

This topic provides descriptions and legal values for the properties of the RuleGroup entity of the Windows Azure Active Directory Access Control (also known as Access Control Service or ACS) Management Service.

RuleGroup Properties

 

Property name Type Is nullable Description

Id

Int64

False

Specifies the unique identifier of the rule group. This value is automatically set by ACS.

Name

String

True

Specifies the name of the rule group.

SystemReserved

Boolean

False

Specifies whether the RuleGroup entity is reserved by ACS. Reserved entities cannot be deleted or edited.

Version

Binary

True

This property contains a time stamp that is automatically set by ACS.

See Also

Vurderte du dette som nyttig?
(1500 tegn igjen)
Takk for tilbakemeldingen

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft. Med enerett.