Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

SafeStreamWriter Constructor (String)

This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public SafeStreamWriter(
	string path
)

Parameters

path
Type: System..::..String
Internal.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft