Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.
1 av 6 vurderte dette som nyttig - Vurder dette emnet

Obtain an SSL Certificate

Updated: February 14, 2014

Windows Azure allows you to associate an SSL certificate with your hosted service to provide web sites with secure client transactions.

ImportantImportant
To obtain an SSL certificate issued by a Certification Authority, you must associate it with a domain that you own and not a subdomain of cloudapp.net. If you do not currently own a domain name to use you contact a domain registrar and register domain to use.

To obtain an SSL certificate

  1. Generate a Certificate Signing Request (CSR) with IIS Manager to send to the Certification Authority. For more information on generating a CSR, see Request an Internet Server Certificate (IIS 7).

  2. Submit your CSR to a Certification Authority to obtain an SSL certificate. For a list of Certification Authorities, see Windows Root Certificate Program - Members List (All CAs) on the Microsoft TechNet Wiki.

  3. Complete the CSR with the certificate provided by the Certification Authority vendor. For more information on completing the CSR, see Install an Internet Server Certificate (IIS 7).

  4. Export the certificate from IIS Manager For more information on exporting the certificate, see Export a Server Certificate (IIS 7).

See Also

Vurderte du dette som nyttig?
(1500 tegn igjen)
Takk for tilbakemeldingen
Vis:
© 2014 Microsoft. Med enerett.