Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.
0 av 2 vurderte dette som nyttig - Vurder dette emnet

How to: Manage Co-Administrators for Your Windows Azure Subscriptions

Updated: January 25, 2013

This topic has been retired. For related information, see Manage Accounts, Subscriptions, and Administrative Roles.

Vurderte du dette som nyttig?
(1500 tegn igjen)
Takk for tilbakemeldingen

Fellesskapsinnhold

Vis:
© 2014 Microsoft. Med enerett.