Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.
Dette emnet er ennå ikke vurdert - Vurder dette emnet

DataCacheLocalCacheProperties Constructor (Int64, TimeSpan, DataCacheLocalCacheInvalidationPolicy)

Creates a new instance of the DataCacheLocalCacheProperties class. This overloaded constructor accepts parameters that configure the properties of local cache.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)
public DataCacheLocalCacheProperties(
	long objectCount,
	TimeSpan defaultTimeout,
	DataCacheLocalCacheInvalidationPolicy invalidationPolicy
)

Parameters

objectCount
Type: System..::..Int64
The maximum number of objects in the local cache.
defaultTimeout
Type: System..::..TimeSpan
The time that objects reside in the local cache before invalidation.
invalidationPolicy
Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheLocalCacheInvalidationPolicy
The invalidation policy for the local cache. This can be set to either NotificationBased or TimeoutBased.
Vurderte du dette som nyttig?
(1500 tegn igjen)
Takk for tilbakemeldingen

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft. Med enerett.