Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.
Dette emnet er ennå ikke vurdert - Vurder dette emnet

Delete Method (Object, String, String, Int64)

Deletes an existing entry from the configuration store.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)
bool Delete(
	Object transactionContext,
	string type,
	string key,
	long oldVersion
)

Parameters

transactionContext
Type: System..::..Object
The transaction context object associated with this entry.
type
Type: System..::..String
The type of entry to be enumerated.
key
Type: System..::..String
The key of the entry.
oldVersion
Type: System..::..Int64
The version of the entry. If this value is less than or equal to 0, the deletion occurs regardless of the version. If this value is greater than 0, then the deletion is only performed if the version of the entry matches the version provided.

Return Value

Type: System..::..Boolean
Returns Boolean. If the deletion succeeds, the return value is true. If the entry does not exist or if the version does not match, the return value is false.

Any unexpected errors should throw a ConfigStoreException exception.

Vurderte du dette som nyttig?
(1500 tegn igjen)
Takk for tilbakemeldingen

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft. Med enerett.