Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

Remove Method (String, DataCacheLockHandle)

Removes an object from the cache with an associated lock handle.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public bool Remove(
	string key,
	DataCacheLockHandle lockHandle
)

Parameters

key
Type: System..::..String
The unique value that is used to identify the object in the cache.
lockHandle
Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheLockHandle
The object that was returned when the object is removed.

Return Value

Type: System..::..Boolean
True if an object from the cache was removed; otherwise, false.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft