Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

GetCacheItem Method (String)

Gets a DataCacheItem object to retrieve all information associated with your cached object in the cluster.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public DataCacheItem GetCacheItem(
	string key
)

Parameters

key
Type: System..::..String
The unique value that is used to identify the object in the cache.

Return Value

Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheItem
ADataCacheItem object that contains all information associated with your cached object. Null is returned if the key does not exist.

A DataCacheItem object is useful for tag-based and concurrency operations because, together with other information, it includes the associated tags and current version information corresponding to your cached object.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft