Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

Remove Method (String)

Removes an object from the cache.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public bool Remove(
	string key
)

Parameters

key
Type: System..::..String
The unique value that is used to identify the object in the region.

Return Value

Type: System..::..Boolean
True if the object identified by the key is removed; otherwise, false.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft