Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.
71 av 122 vurderte dette som nyttig - Vurder dette emnet

Errors and Exceptions Reference (Windows Azure SQL Database)

Updated: June 4, 2012

The topics in this section provide information about errors and exceptions that can occur only when using Microsoft Windows Azure SQL Database.

In This Section

 

Topic Description

Error Messages (Windows Azure SQL Database)

Provides information about errors that could occur only when using Microsoft Windows Azure SQL Database.

SMO Exceptions (Windows Azure SQL Database)

Provides information about exceptions that could occur when programming with SQL Server Management Objects (SMO) in Microsoft Windows Azure SQL Database.

Resources

To provide feedback or find peer-to-peer support, visit the SQL Database Team Blog or the SQL Database Developer Center.

See Also

Vurderte du dette som nyttig?
(1500 tegn igjen)
Takk for tilbakemeldingen

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft. Med enerett.