Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.
5 av 9 vurderte dette som nyttig - Vurder dette emnet

How to Perform In-Place Upgrades

Updated: October 17, 2011

This topic has been retired. For related information, see How to: Update a cloud service role or deployment.

Vurderte du dette som nyttig?
(1500 tegn igjen)
Takk for tilbakemeldingen

Fellesskapsinnhold

Vis:
© 2014 Microsoft. Med enerett.