Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

Azure SQL Database Development

Updated: December 6, 2013

Microsoft Azure SQL Database is the relational database service on the Azure platform. There are few differences between developing for Azure SQL Database and SQL Server. When you write applications for Azure SQL Database, you can use one of the .NET Framework programming languages, which come with Visual Studio 2008 or later: Microsoft Visual Basic, Microsoft Visual C#, or Microsoft Visual C++. You can also use the ADO.NET data provider for SQL Server, the SQL Server 2008 Native Client ODBC driver, and the SQL Server 2008 Driver for PHP version 1.1. In addition, Azure SQL Database allows you to use a subset of the Transact-SQL query language to query a database and to insert, update, and delete data in tables in a database.

In This Section

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft