Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

BasicHttpContextBindingElement Constructor

Initializes a new instance of the BasicHttpContextBindingElement class.

Namespace:  System.ServiceModel.Configuration
Assembly:  System.ServiceModel (in System.ServiceModel.dll)

public BasicHttpContextBindingElement()

.NET Framework

Supported in: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5

.NET Framework Client Profile

Supported in: 4

Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 (Server Core Role not supported), Windows Server 2008 R2 (Server Core Role supported with SP1 or later; Itanium not supported)

The .NET Framework does not support all versions of every platform. For a list of the supported versions, see .NET Framework System Requirements.

Vis:
© 2014 Microsoft