Expand Minimize
EN
Tätä sisältöä ei ole saatavilla kielelläsi. Tässä on englanninkielinen versio.

CryptXmlDllEncodeKeyValue function pointer

The CryptXmlDllEncodeKeyValue function encodes a KeyValue element.

Syntax


typedef HRESULT ( WINAPI *CryptXmlDllEncodeKeyValue)(
  _In_     NCRYPT_KEY_HANDLE hKey,
  CRYPT_XML_CHARSET dwCharset,
  _Inout_  void *pvCallbackState,
  _In_     PFN_CRYPT_XML_WRITE_CALLBACK pfnWrite
);

Parameters

hKey [in]

The handle of the key value to encode.

dwCharset

A value of the CRYPT_XML_CHARSET enumeration that specifies the character set of the encoded XML.

pvCallbackState [in, out]

A pointer to an argument that is passed to the callback function pointed to by the pfnWrite parameter.

pfnWrite [in]

An application defined callback function that receives the encoded XML.

Return value

If the function succeeds, the function returns zero.

If the function fails, it returns an HRESULT value that indicates the error.

Requirements

Minimum supported client

Windows 7 [desktop apps only]

Minimum supported server

Windows Server 2008 R2 [desktop apps only]

Header

Cryptxml.h

 

 

Yhteisösisältö

Lisää
Näytä:
© 2014 Microsoft