Expand Minimize
EN
Tätä sisältöä ei ole saatavilla kielelläsi. Tässä on englanninkielinen versio.

PFN_CRYPT_XML_DATA_PROVIDER_CLOSE callback function

The PFN_CRYPT_XML_DATA_PROVIDER_CLOSE callback function releases the data provider.

Syntax


HRESULT CALLBACK PFN_CRYPT_XML_DATA_PROVIDER_CLOSE(
  _Inout_  void *pvCallbackState
);

Parameters

pvCallbackState [in, out]

An application defined argument for the callback function.

Return value

If the function succeeds, the function returns zero.

If the function fails, it returns an HRESULT value that indicates the error.

Requirements

Minimum supported client

Windows 7 [desktop apps only]

Minimum supported server

Windows Server 2008 R2 [desktop apps only]

Header

Cryptxml.h

 

 

Yhteisösisältö

Lisää
Näytä:
© 2014 Microsoft