Expand Minimize
EN
Tätä sisältöä ei ole saatavilla kielelläsi. Tässä on englanninkielinen versio.

CryptSIPRemoveSignedDataMsg function

The CryptSIPRemoveSignedDataMsg function removes a specified Authenticode signature.

Syntax


BOOL WINAPI CryptSIPRemoveSignedDataMsg(
  _In_  SIP_SUBJECTINFO *pSubjectInfo,
  _In_  DWORD dwIndex
);

Parameters

pSubjectInfo [in]

A pointer to a SIP_SUBJECTINFO structure that contains information about the message subject.

dwIndex [in]

This parameter is reserved and should be set to zero.

Return value

If the function succeeds, the function returns TRUE.

If the function fails, it returns FALSE. For extended error information, call GetLastError.

Requirements

Minimum supported client

Windows XP [desktop apps only]

Minimum supported server

Windows Server 2003 [desktop apps only]

Header

Mssip.h

Library

Crypt32.lib

DLL

Crypt32.dll

See also

CryptSIPGetSignedDataMsg
CryptSIPPutSignedDataMsg

 

 

Yhteisösisältö

Lisää
Näytä:
© 2014 Microsoft. Kaikki oikeudet pidätetään.