Expand Minimize
EN
Tätä sisältöä ei ole saatavilla kielelläsi. Tässä on englanninkielinen versio.

CryptUnregisterDefaultOIDFunction function

The CryptUnregisterDefaultOIDFunction removes the registration of a DLL containing the default function to be called for the specified encoding type and function name.

Syntax


BOOL WINAPI CryptUnregisterDefaultOIDFunction(
  _In_  DWORD dwEncodingType,
  _In_  LPCSTR pszFuncName,
  _In_  LPCWSTR pwszDll
);

Parameters

dwEncodingType [in]

Specifies the encoding type to be matched. Currently, only X509_ASN_ENCODING and PKCS_7_ASN_ENCODING are being used; however, additional encoding types may be added in the future. To match both current encoding types, use: X509_ASN_ENCODING | PKCS_7_ASN_ENCODING.

pszFuncName [in]

Name of the function being unregistered.

pwszDll [in]

Name of the DLL where the function is located.

Return value

If the function succeeds, the return value is nonzero (TRUE).

If the function fails, the return value is zero (FALSE).

Requirements

Minimum supported client

Windows XP [desktop apps only]

Minimum supported server

Windows Server 2003 [desktop apps only]

Header

Wincrypt.h

Library

Crypt32.lib

DLL

Crypt32.dll

See also

OID Support Functions

 

 

Yhteisösisältö

Lisää
Näytä:
© 2014 Microsoft. Kaikki oikeudet pidätetään.