Expand Minimize
EN
Tätä sisältöä ei ole saatavilla kielelläsi. Tässä on englanninkielinen versio.

CryptUIWizFreeDigitalSignContext function

The CryptUIWizFreeDigitalSignContext function frees the CRYPTUI_WIZ_DIGITAL_SIGN_CONTEXT structure allocated by the CryptUIWizDigitalSign function.

Syntax


BOOL WINAPI CryptUIWizFreeDigitalSignContext(
  _In_  PCCRYPTUI_WIZ_DIGITAL_SIGN_CONTEXT pSignContext
);

Parameters

pSignContext [in]

A pointer to the CRYPTUI_WIZ_DIGITAL_SIGN_CONTEXT structure to be freed.

Return value

If the function succeeds, the function returns nonzero.

If the function fails, it returns zero.

Requirements

Minimum supported client

Windows XP [desktop apps only]

Minimum supported server

Windows Server 2003 [desktop apps only]

Header

Cryptuiapi.h

Library

Cryptui.lib

DLL

Cryptui.dll

See also

CRYPTUI_WIZ_DIGITAL_SIGN_CONTEXT
CryptUIWizDigitalSign

 

 

Yhteisösisältö

Lisää
Näytä:
© 2014 Microsoft