Expand Minimize
EN
Tätä sisältöä ei ole saatavilla kielelläsi. Tässä on englanninkielinen versio.

CryptUIDlgCertMgr function

The CryptUIDlgCertMgr function displays a dialog box that allows the user to manage certificates.

Syntax


BOOL WINAPI CryptUIDlgCertMgr(
  _In_  PCCRYPTUI_CERT_MGR_STRUCT pCryptUICertMgr
);

Parameters

pCryptUICertMgr [in]

A pointer to a CRYPTUI_CERT_MGR_STRUCT structure that contains information about how to create the dialog box.

Return value

The return value is TRUE if the function succeeds; otherwise, FALSE.

Requirements

Minimum supported client

Windows XP [desktop apps only]

Minimum supported server

Windows Server 2003 [desktop apps only]

Header

Cryptuiapi.h

Library

Cryptui.lib

DLL

Cryptui.dll

 

 

Yhteisösisältö

Lisää
Näytä:
© 2014 Microsoft. Kaikki oikeudet pidätetään.