Vie (0) Tulosta
Laajenna kaikki
EN
Tätä sisältöä ei ole saatavilla kielelläsi. Tässä on englanninkielinen versio.
Tämän arvioi hyödylliseksi 1/4 käyttäjää. - Arvostele tämä ohjeartikkeli

RegDeleteKeyValue function

Removes the specified value from the specified registry key and subkey.

Syntax


LONG WINAPI RegDeleteKeyValue(
  _In_      HKEY hKey,
  _In_opt_  LPCTSTR lpSubKey,
  _In_opt_  LPCTSTR lpValueName
);

Parameters

hKey [in]

A handle to an open registry key. The key must have been opened with the KEY_SET_VALUE access right. For more information, see Registry Key Security and Access Rights.

This handle is returned by the RegCreateKeyEx or RegOpenKeyEx function, or it can be one of the following predefined keys:


   HKEY_CLASSES_ROOT
   HKEY_CURRENT_CONFIG
   HKEY_CURRENT_USER
   HKEY_LOCAL_MACHINE
   HKEY_USERS
lpSubKey [in, optional]

The name of the registry key. This key must be a subkey of the key identified by the hKey parameter.

lpValueName [in, optional]

The registry value to be removed from the key.

Return value

If the function succeeds, the return value is ERROR_SUCCESS.

If the function fails, the return value is a nonzero error code defined in Winerror.h. You can use the FormatMessage function with the FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM flag to get a generic description of the error.

Remarks

To compile an application that uses this function, define _WIN32_WINNT as 0x0600 or later. For more information, see Using the Windows Headers.

Requirements

Minimum supported client

Windows Vista [desktop apps only]

Minimum supported server

Windows Server 2008 [desktop apps only]

Header

Winreg.h (include Windows.h)

Library

Advapi32.lib

DLL

Advapi32.dll

Unicode and ANSI names

RegDeleteKeyValueW (Unicode) and RegDeleteKeyValueA (ANSI)

See also

Registry Functions
RegSetKeyValue

 

 

Oliko tästä apua?
(1500 merkkiä jäljellä)
Kiitos palautteestasi

Yhteisösisältö

Lisää
Näytä:
© 2014 Microsoft. Kaikki oikeudet pidätetään.