Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.
Dette emne er endnu ikke blevet bedømt - Bedøm dette emne

BlobRequest.PutBlockList Method

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

Constructs a web request to create or update a blob by committing a block list.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.Protocol
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)
'Brug

public static HttpWebRequest PutBlockList (
	Uri uri,
	int timeout,
	BlobProperties properties,
	string leaseId
)

Parameters

uri

Type: System.Uri

The absolute URI to the blob.

timeout

Type: System.Int32

The server timeout interval.

properties

Type: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.BlobProperties

The properties to set for the blob.

leaseId

Type: System.String

The lease ID, if the blob has an active lease.

Return Value

Type: System.Net.HttpWebRequest

A web request for performing the operation.

For more details about this API, see the topics on the equivalent REST APIs in See Also > Other Resources.


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Syntes du, dette var nyttigt?
(1500 tegn tilbage)
Tak for din feedback
Vis:
© 2014 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.