Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

DeleteSnapshotsOption Enumeration

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

The set of options describing delete operation.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)

'Brug

public enum DeleteSnapshotsOption

Member nameDescription
DeleteSnapshotsOnlyDelete the blob's snapshots only.
IncludeSnapshotsDelete the blob and its snapshots.
NoneDelete blobs but not snapshots.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Vis:
© 2014 Microsoft