Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.
1 ud af 2 klassificerede dette som nyttigt - Bedøm dette emne

CloudDrive.Mount Method

Updated: April 23, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.CloudDrive (in Microsoft.WindowsAzure.CloudDrive.dll)
'Brug

'Deklaration
Public Function Mount ( _
	cacheSize As Integer, _
	options As DriveMountOptions _
) As String
Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Syntes du, dette var nyttigt?
(1500 tegn tilbage)
Tak for din feedback
Vis:
© 2014 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.