Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.
0 ud af 1 klassificerede dette som nyttigt - Bedøm dette emne

CloudBlob.Metadata Property

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

Gets the blob's user-defined metadata.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)
'Brug

public:
property NameValueCollection^ Metadata {
	NameValueCollection^ get ();
}

Property Value

Type: System.Collections.Specialized.NameValueCollection

The metadata of the blob.

The following code example writes metadata to a blob.

static void WriteBlobMetadata(Uri blobEndpoint, string accountName, string accountKey)
{
  // Create service client for credentialed access to the Blob service.
  CloudBlobClient blobClient = 
    new CloudBlobClient(blobEndpoint, new StorageCredentialsAccountAndKey(accountName, accountKey));

  // Return a blob reference.
  CloudBlob blob = new CloudBlob("mycontainer/myblob.txt", blobClient);

  // Write some text to the blob.
  blob.UploadText("this is a text blob");

  // Define some metadata for the blob.
  blob.Metadata["category"] = "images";
  blob.Metadata["owner"] = "azureix";

  // Write the metadata to the service.
  blob.SetMetadata();
}

The FetchAttributes method populates the system properties and user-defined metadata of a blob. Before reading the properties or metadata of a blob, you should always call this method or the BeginFetchAttributes method to retrieve the latest values for the properties and metadata of the blob from the service.


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Syntes du, dette var nyttigt?
(1500 tegn tilbage)
Tak for din feedback
Vis:
© 2014 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.