Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.
Dette emne er endnu ikke blevet bedømt - Bedøm dette emne

BlobProperties.ContentLanguage Property

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

Gets or sets the content-language value stored for the blob.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)
'Brug

public:
property String^ ContentLanguage {
	String^ get ();
	void set (String^ value);
}

Property Value

The blob's content-language value.

If this property has not been set for the blob, it returns null.


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Syntes du, dette var nyttigt?
(1500 tegn tilbage)
Tak for din feedback
Vis:
© 2014 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.