Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.
0 ud af 1 klassificerede dette som nyttigt - Bedøm dette emne

TableOperation.InsertOrMerge Method

Updated: September 11, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 2.1. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

Creates a new table operation that inserts the given entity into a table if the entity does not exist; if the entity does exist then its contents are merged with the provided entity.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)
'Brug
Dim entity As ITableEntity
Dim returnValue As TableOperation

returnValue = TableOperation.InsertOrMerge(entity)
'Deklaration
Public Shared Function InsertOrMerge ( _
	entity As ITableEntity _
) As TableOperation

Parameters

entity

The entity whose contents are being inserted or merged.

Return Value

The table operation.
Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

 

Syntes du, dette var nyttigt?
(1500 tegn tilbage)
Tak for din feedback
Vis:
© 2014 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.