Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

CloudTable Class

Updated: May 15, 2014

Represents a Windows Azure table.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public sealed class CloudTable

System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table.CloudTable

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Vis:
© 2014 Microsoft