Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
Expand Minimize
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.
Dette emne er endnu ikke blevet bedømt - Bedøm dette emne

CloudPageBlob.EndDeleteIfExists Method

Updated: September 24, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 2.1. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

Returns the result of an asynchronous request to delete the blob if it already exists.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)
'Brug
Dim instance As CloudPageBlob
Dim asyncResult As IAsyncResult
Dim returnValue As Boolean

returnValue = instance.EndDeleteIfExists(asyncResult)
public bool EndDeleteIfExists (
	IAsyncResult asyncResult
)

Parameters

asyncResult

An IAsyncResult that references the pending asynchronous operation.

Return Value

true if the blob did already exist and was deleted; otherwise, false.
Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

 

Syntes du, dette var nyttigt?
(1500 tegn tilbage)
Tak for din feedback
Vis:
© 2014 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.