Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
Expand Minimize
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.
Dette emne er endnu ikke blevet bedømt - Bedøm dette emne

CloudBlobContainer Methods

Updated: September 24, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 2.1. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

(see also Protected Methods)
 NameDescription
public methodAcquireLeaseAcquires a lease on this container.
public methodAcquireLeaseAsyncOverloaded. Returns a task that acquires a lease on this container.
public methodBeginAcquireLeaseOverloaded. Begins an asynchronous operation to acquire a lease on this container.
public methodBeginBreakLeaseOverloaded. Begins an asynchronous operation to break the current lease on this container.
public methodBeginChangeLeaseOverloaded. Begins an asynchronous operation to change the lease on this container.
public methodBeginCreateOverloaded.  
public methodBeginCreateIfNotExistsOverloaded.  
public methodBeginDeleteOverloaded. Begins an asynchronous operation to delete a container.
public methodBeginDeleteIfExistsOverloaded. Begins an asynchronous request to delete the container if it already exists.
public methodBeginExistsOverloaded. Begins an asynchronous request to check existence of the container.
public methodBeginFetchAttributesOverloaded. Begins an asynchronous operation to retrieve the container's attributes.
public methodBeginGetBlobReferenceFromServerOverloaded. Begins an asynchronous operation to get a reference to a blob in this container.
public methodBeginGetPermissionsOverloaded. Begins an asynchronous request to get the permissions settings for the container.
public methodBeginListBlobsSegmentedOverloaded. Begins an asynchronous operation to return a result segment containing a collection of blob items in the container.
public methodBeginReleaseLeaseOverloaded. Begins an asynchronous operation to release the lease on this container.
public methodBeginRenewLeaseOverloaded. Begins an asynchronous operation to renew a lease on this container.
public methodBeginSetMetadataOverloaded. Begins an asynchronous operation to set user-defined metadata on the container.
public methodBeginSetPermissionsOverloaded. Begins an asynchronous request to set permissions for the container.
public methodBreakLeaseBreaks the current lease on this container.
public methodBreakLeaseAsyncOverloaded. Returns a task that breaks the current lease on this container.
public methodChangeLeaseChanges the lease ID on this container.
public methodChangeLeaseAsyncOverloaded. Returns a task that changes the lease ID on this container.
public methodCreateOverloaded.  
public methodCreateAsyncOverloaded. Returns a task that creates a container.
public methodCreateIfNotExistsOverloaded.  
public methodCreateIfNotExistsAsyncOverloaded. Returns a task that creates the container if it does not already exist.
public methodDeleteDeletes the container using a conditional request based on the BlobRequestOptions that you specify.
public methodDeleteAsyncOverloaded. Returns a task that deletes the container.
public methodDeleteIfExistsDeletes the container if it exists.
public methodDeleteIfExistsAsyncOverloaded. Returns a task that deletes the container if it already exists.
public methodEndAcquireLeaseEnds an asynchronous operation to acquire a lease on this container.
public methodEndBreakLeaseEnds an asynchronous operation to break the current lease on this container.
public methodEndChangeLeaseEnds an asynchronous operation to change the lease on this container.
public methodEndCreateEnds an asynchronous operation to create a container.
public methodEndCreateIfNotExistsReturns the result of an asynchronous request to create the container if it does not already exist.
public methodEndDeleteEnds an asynchronous operation to delete a container.
public methodEndDeleteIfExistsReturns the result of an asynchronous request to delete the container if it already exists.
public methodEndExistsReturns the asynchronous result of the request to check existence of the container.
public methodEndFetchAttributesEnds an asynchronous operation to retrieve the container's attributes.
public methodEndGetBlobReferenceFromServerEnds an asynchronous operation to get a reference to a blob in this container.
public methodEndGetPermissionsReturns the asynchronous result of the request to get the permissions settings for the container.
public methodEndListBlobsSegmentedEnds an asynchronous operation to return a result segment containing a collection of blob items in the container.
public methodEndReleaseLeaseEnds an asynchronous operation to release the lease on this container.
public methodEndRenewLeaseEnds an asynchronous operation to renew a lease on this container.
public methodEndSetMetadataEnds an asynchronous request operation to set user-defined metadata on the container.
public methodEndSetPermissionsReturns the result of an asynchronous request to set permissions for the container.
public methodEquals  (Inherited from Object)
public methodExistsChecks existence of the container.
public methodExistsAsyncOverloaded. Returns a task that checks whether the container exists.
public methodFetchAttributesRetrieves the container's attributes.
public methodFetchAttributesAsyncOverloaded. Returns a task that retrieves the container's attributes.
public methodGetBlobReferenceFromServerGets a reference to a blob in this container.
public methodGetBlobReferenceFromServerAsyncOverloaded. Returns a task that gets a reference to a blob in this container.
public methodGetBlockBlobReferenceOverloaded. Gets a reference to a block blob in this container.
public methodGetDirectoryReferenceGets a reference to a virtual blob directory beneath this container.
public methodGetHashCode  (Inherited from Object)
public methodGetPageBlobReferenceOverloaded. Gets a reference to a page blob in this container.
public methodGetPermissionsGets the permissions settings for the container.
public methodGetPermissionsAsyncOverloaded. Returns a task that gets the permissions settings for the container.
public methodGetSharedAccessSignatureOverloaded. Returns a shared access signature for the container.
public methodGetType  (Inherited from Object)
public methodListBlobsReturns an enumerable collection of the blobs in the container that are retrieved lazily.
public methodListBlobsSegmentedOverloaded. Returns a result segment containing a collection of blob items in the container.
public methodListBlobsSegmentedAsyncOverloaded. Returns a task that returns a result segment containing a collection of blob items in the container.
public methodReleaseLeaseReleases the lease on this container.
public methodReleaseLeaseAsyncOverloaded. Returns a task that releases the lease on this container.
public methodRenewLeaseRenews a lease on this container.
public methodRenewLeaseAsyncOverloaded.  
public methodSetMetadataSets the container's user-defined metadata.
public methodSetMetadataAsyncOverloaded. Returns a task that sets container's user-defined metadata.
public methodSetPermissionsSets permissions for the container.
public methodSetPermissionsAsyncOverloaded. Returns a task that sets permissions for the container.
public methodToString  (Inherited from Object)
 NameDescription
protected methodFinalize  (Inherited from Object)
protected methodMemberwiseClone  (Inherited from Object)

Syntes du, dette var nyttigt?
(1500 tegn tilbage)
Tak for din feedback
Vis:
© 2014 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.