Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

RoleEnvironmentException Class

Updated: October 18, 2011

The exception that is thrown when an error occurs in accessing the properties and methods of the RoleEnvironment class.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime (in Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll)

[SerializableAttribute] 
public class RoleEnvironmentException : Exception

System.Object
   System.Exception
    Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.RoleEnvironmentException

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft