Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.
Dette emne er endnu ikke blevet bedømt - Bedøm dette emne

RoleEnvironmentConfigurationSettingChange Class

Represents a change to the configuration of a role.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime (in Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll)
'Brug

public class RoleEnvironmentConfigurationSettingChange : RoleEnvironmentChange, IEquatable<RoleEnvironmentConfigurationSettingChange>

When you make a change to the configuration of a role and apply the changes to role instances, the changes are contained in RoleEnvironmentConfigurationSettingChange objects. The RoleEnvironmentConfigurationSettingChange objects only contain configuration changes that were made to role that corresponds to the currently running role instance.

For more information about defining the service model for a hosted service, see Setting Up a Hosted Service for Windows Azure.

The following code example shows how to use the RoleEnvironmentConfigurationSettingChange object to write out the changes:


public override bool OnStart() 
{
  RoleEnvironment.Changed += RoleEnvironmentChanged;
 
  return base.OnStart();
}
 
private void RoleEnvironmentChanged(object sender, RoleEnvironmentChangedEventArgs e)
{
  // Get the list of configuration changes
  var settingChanges = e.Changes.OfType<RoleEnvironmentConfigurationSettingChange>();
   
  foreach (var settingChange in settingChanges) 
  {
   var message = "Setting: " + settingChange.ConfigurationSettingName;
   Trace.WriteLine(message, "Information");
  }
}

System.Object
   Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.RoleEnvironmentChange
    Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.RoleEnvironmentConfigurationSettingChange
Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Syntes du, dette var nyttigt?
(1500 tegn tilbage)
Tak for din feedback

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.