Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

RoleEnvironment.IsEmulated Property

Updated: December 6, 2013

Indicates whether the role instance is running in the Microsoft Azure compute emulator.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime (in Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll)

public static bool IsEmulated { get; }

Property Value

Type: System.Boolean

true, if the role instance is running in the compute emulator; otherwise, false.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft