Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

MobileServiceCollectionExtensions Class

Updated: June 25, 2013

Provides extension methods on [T:IMobileServiceTableQuery`1{T}] and [T:IMobileServiceTable`1{T}] to wrap them in a collection.

System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.MobileServices.MobileServiceCollectionExtensions

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MobileServices
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Mobile (in Microsoft.WindowsAzure.Mobile.dll)

public static class MobileServiceCollectionExtensions

  NameDescription
Public methodStatic memberToCollectionAsync<TTable>(IMobileServiceTable<TTable>, Int32)Create a new collection based on the table.
Public methodStatic memberToCollectionAsync<TTable>(IMobileServiceTableQuery<TTable>, Int32)Create a new collection based on the query.
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft