Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.
Dette emne er endnu ikke blevet bedømt - Bedøm dette emne

UploadProgressChangedEventArgs Class

Updated: April 17, 2013

Describes the status of a upload operation.

System.Object
  System.EventArgs
    Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.UploadProgressChangedEventArgs

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)
public class UploadProgressChangedEventArgs : EventArgs

The UploadProgressChangedEventArgs type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodUploadProgressChangedEventArgs Initializes a new instance of the UploadProgressChangedEventArgs class that describes the status of file uploads.
Top
  NameDescription
Public propertyBytesUploaded Gets the total number of bytes uploaded.
Public propertyProgress Gets the percentage of bytes uploaded.
Public propertyTotalBytes Gets the total number of bytes to be uploaded.
Top
  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top
Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Syntes du, dette var nyttigt?
(1500 tegn tilbage)
Tak for din feedback

Fællesskabsindhold

Vis:
© 2014 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.