Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

CloudMediaContext.MediaProcessors Property

Updated: December 5, 2014

Gets the collection of media processors available in the system.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public override MediaProcessorBaseCollection MediaProcessors { get; }

Fællesskabsindhold

Vis:
© 2014 Microsoft