Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

PerformanceCountersBufferConfiguration Class

Updated: April 24, 2011

Represents the buffer configuration for performance counters.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics (in Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.dll)

public class PerformanceCountersBufferConfiguration : DiagnosticDataBufferConfiguration

The PerformanceCountersBufferConfiguration class derives from DiagnosticDataBufferConfiguration and adds the DataSources property. The PerformanceCounters property is of type PerformanceCountersBufferConfiguration, and is used to store the configuration of a performance counter.


System.Object
   Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.DiagnosticDataBufferConfiguration
    Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.PerformanceCountersBufferConfiguration

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

Target Platforms

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft