Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

RoleInstanceDiagnosticManager.CancelOnDemandTransfers Method

Updated: November 15, 2013

Cancel all on-demand transfers that are currently in progress, returning the request ID for each transfer.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.Management
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics (in Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.dll)

public IEnumerable<Guid> CancelOnDemandTransfers (
	DataBufferName dataBufferName
)

Parameters

dataBufferName

Type: Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.DataBufferName

Name of the data buffer.

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable

A list of request IDs for the on-demand transfers that are in progress.

The CancelOnDemandTransfers method cancels all enqueued on-demand transfers for the specified DataBufferName. Currently there can be only one active transfer per data buffer.

For example, the following code snippet cancels all on-demand transfers for performance counter data.

// Cancel all on-demand transfers for performance counters.
roleInstanceDiagnosticManager.CancelOnDemandTransfers(DataBufferName.PerformanceCounters);


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

Target Platforms

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft