Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

RoleInstanceDiagnosticManager Class

Updated: November 15, 2013

Class for remotely managing the configuration and diagnostic data for a given role instance.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.Management
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics (in Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.dll)

public ref class RoleInstanceDiagnosticManager

The RoleInstanceDiagnosticManager class represents the current diagnostic manager for a role instance. The methods and properties of this class enable you to configure on-demand transfers and get information about a deployment and its roles.


System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.Management.RoleInstanceDiagnosticManager

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft