Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

TokenProvider.OnBeginGetWebToken Method

Executes upon calling the BeginGetWebToken method.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected abstract IAsyncResult OnBeginGetWebToken(
	string appliesTo,
	string action,
	TimeSpan timeout,
	AsyncCallback callback,
	Object state
)

Parameters

appliesTo
Type: System.String
The URI which the access token applies to.
action
Type: System.String
The request action.
timeout
Type: System.TimeSpan
The time span that specifies the timeout value for the message that gets the security token.
callback
Type: System.AsyncCallback
An AsyncCallback delegate that references the method to invoke when the operation is complete.
state
Type: System.Object
A user-defined object that contains state information about the asynchronous operation.

Return Value

Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult object that references the asynchronous operation to get a web token.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft