Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
Expand Minimize
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

NamespaceManager.EndUpdateSubscription Method

Ends an asynchronous request to update subscription.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public SubscriptionDescription EndUpdateSubscription(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult object that represents the result of the update subscription operation.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.SubscriptionDescription
A SubscriptionDescription handle to the subscription, or null if the subscription does not exist in the service namespace.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft