Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
Expand Minimize
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

NamespaceManager.EndCreateTopic Method

Ends an asynchronous request to create a topic.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public TopicDescription EndCreateTopic(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult object that represents the result of the topic creation operation.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.TopicDescription
The TopicDescription of the newly created topic.

ExceptionCondition
ArgumentNullException

result is null.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft