Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
Expand Minimize
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

NamespaceManager.DeleteSubscriptionAsync Method

Asynchronously deletes the subscription with the specified topic path and subscription name.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task DeleteSubscriptionAsync(
	string topicPath,
	string name
)

Parameters

topicPath
Type: System.String
The topic path relative to the service namespace base address.
name
Type: System.String
The name of the subscription to delete.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task
The asynchronous delete subscription operation.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft