Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

TopicDescription.SubscriptionCount Property

Gets then number of subscriptions.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public int SubscriptionCount { get; }

Property Value

Type: System.Int32
An Int32 that represents the number of subscriptions.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft