Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

TopicDescription.IsAnonymousAccessible Property

Gets whether anonymous access is allowed.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public bool IsAnonymousAccessible { get; set; }

Property Value

Type: System.Boolean
true if anonymous access is allowed; otherwise, false.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft