Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

SubscriptionDescription.UpdatedAt Property

Gets the exact time the message has been updated.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public DateTime UpdatedAt { get; }

Property Value

Type: System.DateTime
The time the message has been updated.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft